Úvodní stránka » ORGÁNY KLUBU

ORGÁNY oddílu kopané

Nejvyšším orgánem Vltavanu Loučovice (dále jen "oddíl") jakožto zapsaného spolku u Krajského soudu v Českých Budějovicích je podle platných stanov Členská schůze (dále jen "ČS"), kterou tvoří shromáždění všech členů oddílu. ČS se schází nejméně jedenkrát ročně. 

Výkonným orgánem oddílu je výbor oddílu(VO), který se volí na ČS každé čtyři roky a který má v souladu se stanovami pět členů - předsedu a další členy VO. VO řídí a organizuje běžný chod oddílu spojený s jeho posláním. Členové VO se schází podle potřeb s tím, že schůze VO svolává, organizuje a řídí předseda klubu. V současné době jsou členy VO pánové Miloslav Hüttner,Jiří Hošek,Michal Koutský, Karel Straka a Jiří Žák.

Statutárním orgánem klubu je jeho Předseda. Předseda zastupuje oddíl navenek, jedná jménem oddílu, jménem oddílu též podepisuje smlouvy a další významné dokumenty. Předsedu si ze svých řad volí VO. Současným předsedou oddílu kopané je pan Jiří Hošek.

Podrobnosti k jednotlivým orgánům oddílu, jejich pravomoce, povinnosti a odpovědnost jsou členům oddílu umožněny na vyžádání v sídle oddílu.

Aktuálně

20.5.2014

Cestovné

VV připomíná všem svým členům rozhodnutí o proplácení cestovních náhrad.

archiv

Partneři / Reklama

MOLD VIN

Aktuální výsledky a los

vysledky.lidovky.cz

fotbalunas.cz


Další webové stránky klubu


 

Oblíbené odkazy

Vltavan Loučovice
Loučovice 308
CZ 382 76 LOUČOVICE
správce
+420 723 316 794
org.pracovník
+420 733 289 517
předseda klubu
+420 731 566 212
05191840
DIČ CZ-05191840

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

4372820227/0100

TOPlist