Základní informace

Vltavan Loučovice(oddíl) je založen na spolkovém principu s vlastní právní subjektivitou vyplývající ze zákona č. 89/2012 Sb. Právní osobnost pobočného spolku se odvozuje od právní osobnosti hlavního spolku. Pobočný spolek může mít práva a povinnosti a nabývat je v rozsahu určeném stanovami hlavního spolku a zapsaném ve veřejném rejstříku. Oddíl je pobočným spolkem s vlastní právní subjektivitou – právnickou osobou. Oddíl nese plný název Vltavan Loučovice - oddíl kopané, pro potřeby reprezentace klubu, jakož i k jiným účelům, pro něž není nutné užívat plný název sdružení, oddíl užívá zkrácený název Vltavan.

Oddíl nebyl zřízen za účelem podnikání ani dosahování zisku. Hlavním předmětem činnosti oddílu jsou

a) teoretická a praktická příprava v družstvech všech věkových kategorií v oblasti sportu - kopané,

b) zajištění účasti svých družstev v mistrovských a nemistrovských soutěžích spadajících do působnosti příslušných řídících orgánů FAČR,

c) organizování dalších nesoutěžních sportovních akcí,

d) provoz a údržba vlastních a svěřených tělovýchovných zařízení,

e) hospodaření s vlastním i svěřeným majetkem za účelem rozvoje kopané, a

f) další nevýdělečné aktivity splňující cíle a poslání oddílu.

Za účelem zajištění dostatečných prostředků na financování svých aktivit v rámci hlavního předmětu činnosti je oddíl oprávněn provozovat vedlejší (hospodářské) činnosti za podmínek stanovených obecně platnými právními předpisy. Tohoto svého oprávnění daného stanovami oddíl také využívá.

Oddíl je platným členem České unie sportu (ČUS) (dříve Český svaz tělesné výchovy - ČSTV) a Fotbalové asociace České republiky (FAČR) (dříve Českomoravský fotbalový svaz – ČMFS).

Hlavním orgánem oddílu je Členská schůze a statutárním orgánem je jeho Předseda, oddíl je pobočným spolkem, jeho hlavní spolek je Vltavan Loučovice z.s..

 Další informace o našem oddílu, zejména o jeho orgánech a osobách v nich činných, o jednotlivých sportovištích, která provozujeme, o jednotlivých družstvech a soutěžích, které momentálně hrají, o jejich trenérech, a bude zde i malé ohlédnutí do historie klubu možno nalézt též v dalších sekcích těchto stránek.

Aktuálně

20.5.2014

Cestovné

VV připomíná všem svým členům rozhodnutí o proplácení cestovních náhrad.

archiv

Partneři / Reklama

travel free

Aktuální výsledky a los

vysledky.lidovky.cz

fotbalunas.cz


Další webové stránky klubu


 

Oblíbené odkazy

Vltavan Loučovice
Loučovice 308
CZ 382 76 LOUČOVICE
správce
+420 723 316 794
org.pracovník
+420 733 289 517
předseda klubu
+420 731 566 212
05191840
DIČ CZ-05191840

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

4372820227/0100

TOPlist